Floorplay voor kinderen met autisme

De FloorPlay methode is een vorm van speltherapie. U treedt in het voetspoor van het kind en volgt zijn of haar spel. In Floorplay draait het om de relatie die u met uw kind heeft. Een kind kan zich volledig ontwikkelen en ontplooien in verbinding met anderen, en met u als ouder op de eerste plaats.

De FloorPlay methode is een vorm van therapie waarin u de emotionele band met uw kind gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind te verbeteren.

In FloorPlay is de relatie met uw kind essentieel: u coacht uw kind. Op deze manier ziet u waar uw kind zich voor interesseert. U stimuleert uw kind om interactie met u aan te gaan. Om zo met uw kind te spelen, is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Als FloorPlay Specialist ondersteun ik u tijdens het spel.

Met de FloorPlay speltherapie kijken we naar uw kind als geheel. Het kind mag zichzelf zijn. Met FloorPlay worden alle aspecten van de ontwikkeling van het kind meegenomen. Het kind leert geen kunstjes. Het kind kan zichzelf zijn! Het kind kan thuis komen bij zichzelf, want emotioneel leren is leuk!

“Het eerste wat een kind leert, leert het kind in een emotionele relatie.” (citaat Stanley Greenspan, die de “methode FloorPlay” heeft ontwikkeld).

balancingFloorPlay speltherapie is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis, zoals bijv. autisme). Het kind kan bijvoorbeeld prikkelbaar of onrustig zijn of problemen hebben in de sociale vaardigheden, zoals het oogcontact. Vaak gaan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling gepaard met problemen in de motorische ontwikkeling en zintuigelijke informatie verwerking.

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het niet altijd duidelijk wat de aard van de problematiek is. Met FloorPlay worden de ontwikkelings-, cognitieve- en sociale capaciteiten van het kind naar boven gebracht. Het heeft de voorkeur om op zo jong mogelijke leeftijd met FloorPlay te beginnen.

FloorPlay speltherapie is ontwikkeld door Stanley Greenspan en Serena Wieder in de V.S. Het is een combinatie van de zogenoemde “Floortime” en “The Play Project” methode. Rick Solomon heeft met “The Play Project” Floortime toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor ouders. Breng uw kind naar een hoger ontwikkelingsmijlpaal!… FloorPlay is de therapeutische behandeling die leuk voor uw kind is en helpt!

Meer weten (met interessante filmpjes)? Klik hier.